Rajtad is múlik, mennyi lesz a nyugdíjad

Havi pár ezer forint csupán, és biztonságos lesz az időskorod. Nem csalás, nem ámítás: ez a nyugdíjcélú biztosítás!

Rajtad is múlik, mennyi lesz a nyugdíjad! Nem számít, hány éves vagy, a felkészülést nem tudod elég korán kezdeni. Ha szeretnéd, hogy elég pénzed legyen aktív korod után is, akkor a nyugdíjcélú biztosításokat neked találták ki.

Hogy működik?

A befektetési egységhez kötött (unit-linked) nyugdíjcélú életbiztosításokat azoknak érdemes választani, akik hosszú távú és magasabb hozammal kecsegtető befektetést keresnek, és nem ijednek meg attól, hogy az árfolyamok ingadozása időlegesen akár negatívan is hathat a befektetésükre, plusz hajlandóak évente egy megadott összeget erre a célra folyamatosan megtakarítani. „Ez az életbiztosítási forma rendkívül rugalmas: a biztosított maga döntheti el, milyen eszközökbe fekteti a pénzét, illetve később is van lehetősége ezen változtatni” – mondja Czakó Karolina, a CIG Pannónia Életbiztosító NyRt. munkatársa.

A nyugdíjcélú életbiztosításoknak olyan sok előnye van, hogy az már szinte túl szép. Rendszeres megtakarítási lehetőségről van szó, aminek eredményeképp hosszabb távon akkor is jelentős tőke halmozható fel, ha havonta viszonylag kis összeget rakunk félre. Másrészt nemcsak magánszemély gondoskodhat a saját nyugdíjáról, de cégek, vállalkozások is hozzájárulhatnak munkavállalóik vagyonának gyarapodásához, kedvező adózási feltételek mellett.

Lássuk a további előnyöket is, pontokba szedve:
– kamat- és árfolyamnyereség-adótól mentes megtakarítási lehetőséget jelent;
– örökölhető: a biztosított halála esetén a megjelölt kedvezményezett jogosult a biztosítás haláleseti szolgáltatására;
– kiegészítő biztosításokkal a termék hozzásegít ahhoz, hogy felkészüljünk váratlan eseményekre.
Ha eddig jutottál az olvasásban, talán benned is felmerül az óvatos kérdés: oké, ez mind szép és jó, de nincs itt valami trükk? Vagy nem nagyon drága ez az egész?

Akár havi 5000 forinttal is elkezdhető

A szakértő szerint bármilyen kis összegű megtakarítással részben el tudjuk érni a kívánt célt. Akár havi 5000 Ft-tal is el lehet kezdeni a nyugdíjkiegészítést. „Ha ezt valaki fiatal korától teszi meg, a nyugdíjkorhatár elérésekor már havi néhány ezer forintos megtakarítás is jelentős tőkét fog eredményezni” – mondja Czakó Karolina. Hozzátette azonban, hogy havi 15 000 – 20 000 forintos megtakarítás számít ideálisnak, ha az ember már egy komolyabb összeget szeretne idős korára megtakarítani.

A munkavállalók életbiztosításának kifizetése a vállalkozások számára adómentes és költségként elszámolható lehetőség. Igaz, a pénz felvételekor már a hatályos adószabályoknak megfelelően a munkavállalónak be kell fizetnie a közterheket. Az életbiztosítás további előnye, hogy nem része a hagyatéknak, így nemcsak az öröklési illeték nem terheli, de hagyatéki eljárás nélkül, azonnal hozzáférhető.

Forrás: NLC.hu

Biztosítás fajta: 

  • Életbiztosítás
Magánszemély által kötött életbiztosítás adózása
2011 augusztus 10.
Kategória:
Életbiztosítás

Magánszemély által kötött életbiztosítás adózása

Az életbiztosításokat széles választékban és sajátos (egyedi) konstrukciókban kínálják a különböző biztosító társaságok, hiszen ezek különböző pénzügyi, biztosítási termékek. A klasszikusnak nevezhető életbiztosítás egy olyan szerződés, amelyben egy meghatározott összeg (díj) rendszeres fizetése fejében a biztosító vállalja, hogy a kedvezményezettnek egy fix összeget, vagy meghatározott járadékszerű jövedelmet fizet a biztosított halála esetén. A biztosítási kötvény tulajdonosa, az a természetes vagy jogi személy, aki a szerződést aláírja, a biztosítási díjat fizeti és a kedvezményezettet (kedvezményezetteket) megnevezi. A biztosított az, akinek a halálához vagy más életeseményéhez a biztosítási esemény (jelen esetben a halál) bekövetkezése köthető. A kedvezményezett az, aki a biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosítási összegre jogosult. Kedvezményezett lehet megnevezett személy, vagy a bemutatóra szóló kötvény birtokosa, ezek hiányában a biztosított örököse, elérési biztosításnál maga a biztosított.

Az életbiztosításoknak általában két alapvető formáját szokták megkülönböztetni:

- a halál esetére szóló, vagy kevésbé riasztó kifejezéssel kockázati életbiztosítást, és

- az elérési biztosítást.

Természetesen a különböző életbiztosítási termékek ezektől a tiszta konstrukcióktól általában eltérnek, mert kombinálják és befektetéssekkel vegyítik a gyakorlatban.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 65.§-a előírja, hogy kamatjövedelemnek kell tekinteni a magánszemély

a) biztosítási szerződéshez fűződő maradékjogból,

b) életbiztosítási szerződés alapján, nyugdíjbiztosítási szerződés alapján a biztosító szolgáltatása címén

megszerzett - egyébként nem adómentes - bevételének azt a részét, amely meghaladja

1. a magánszemély vagy javára más magánszemély által fizetett díj(ak) - kivéve, ha azt a magánszemély, vagy a más magánszemély költségként elszámolta -,

2. az adóköteles (adózott) biztosítási díj(ak)

összegéből a kivont díjtartaléknak (ideértve e törvény alkalmazásában a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások biztosítástechnikai tartalékát is) a kivonás előtti díjtartalékhoz viszonyított arányos részét azzal, hogy nem alkalmazható e rendelkezés azon bevételre, amelyre jogosító biztosítási szerződés díját vagy díjának egy részét a magánszemély költségként elszámolta, valamint azon bevételre, amelyre jogosító életbiztosítási szerződés más - nem magánszemély - által fizetett díja vagy díjának egy része adómentesnek minősült, és a magánszemély - a szerződés átalakításával lehetővé vált díjtartalék-kivonásig - a díj, mint egyéb jövedelem után az adót nem fizette meg, továbbá azzal, hogy a díjtartalék ismétlődő kivonása esetén az ismételt arányosítást a befizetett díjaknak a korábbi díjtartalék-kivonásoknál már figyelembe vett, arányosított díjakkal csökkentett részére kell elvégezni.

 

Mit jelent ez?

Mivel a törvény szövege a nem adómentes kifizetésekről beszél, illetve annak hányadáról, először meg kell nézni, mi az, ami adómentes?

A kockázatok viselése körében adómentes

a) biztosító szolgáltatása, - kivéve a jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítás alapján fizetett jövedelmet-pótló kártérítést, kivéve továbbá az élet- és nyugdíjbiztosítási szerződés alapján nyújtott, a b)-c) pontban nem említett szolgáltatást, valamint az olyan biztosítási szerződés alapján nyújtott szolgáltatást, amelynek díját vagy díjának egy részét magánszemély költségként elszámolta, -

b) haláleseti, baleseti, betegségbiztosítási szolgáltatása,

c) nyugdíjbiztosítási szerződés alapján a szerződéskötés harmadik fordulónapját követően nyújtott nyugdíj-szolgáltatása,

címén megillető bevétel. (Lásd szja-törvény 1. számú melléklet 6.6. pont)

Tehát továbbra is adómentes biztosítási szolgáltatás: a halál, baleset, betegség bekövetkezése esetén kifizetett biztosítói díj. (A kórházi napidíj az már nem, de eddig sem volt az!)

Kamatjövedelemnek minősül valamennyi életbiztosításból származó nem mentes szolgáltatás, a maradékjog címén megszerzett bevételnek az a része, amely meghaladja a magánszemély, vagy javára más magánszemély által fizetett díjakat.

Maradékjog a visszavásárlás – a díjtartalék 75-85% kifizetése, - s ezzel a szerződés megszűnik. Amennyiben a magánszemély a maradékjogával élve a szerződésből pénzt von ki, adóköteles jövedelemnek a kivont díjtartalék a kivonás előtti díjtartalékhoz arányosított részét kell tekinteni. Az előzőek szerint megállapított nyereség általános adókulcsa 16%, de vannak könnyítések.  A kiszámított hozam feleződik, és 10 év után nem adózik, ha a pénzkivonás mértéke 100%, azaz megszűnik a maradékjog érvényesítésével a biztosítási kötvény. Magyarul 5 év után a hozam 50%-a után kell az adót megfizetni, a biztosítás 10 évfordulója után pedig nem kell a kamatjövedelem adóját megfizetni.

Amennyiben a biztosítási szerződés nem szűnik meg a díjtartalék kivonásakor, akkor a hozam fele után fizetünk adót, ha a pénz kivonása előtti négy évnél régebben befizetett biztosítási díjunk terhére és az erre arányosan számított hozam terhére történik.

Ha a biztosítási szerződés nem szűnik meg és a pénz kivonása az ezt megelőző hat évnél régebben befizetett biztosítási díjunk terhére arányosított hozam terhére történik, akkor nem kell adót fizetni.

Az általános számítás: kivont díjtartalék / kivonás előtti díjtartalék * befizetett díjak.

A díjtartalék az ügyfél által befizetett díjakból a biztosító későbbi kifizetéseire felhalmozott pénzösszeg.

Számítása: az adott évben/években befizettet díj - biztosítói költségek = díjtartalék

A biztosítói költségek: kockázati díj, adminisztrációs díj, nyereség, jutalék stb.

Tehát soha nem fog egyezni a díjtartalék a magánszemély által befizetett biztosítási díjak összegével.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 84/G.§-a (3) bekezdése értelmében az adó mértéke nulla százalék a 65. § (1) bekezdés d) pontjában említett esetben, ha a biztosítási szerződés megkötése 2006. szeptember 1-jét megelőzően történt. De ennek az is a feltétele, hogy nem lehet ezt a szabályt alkalmazni, a díjtartalék azon részének és azzal arányos hozamának kivonására, amely a szerződés szerint elvárt díjon felüli díj (így különösen az eseti, a rendkívüli, a soron kívül díj) 2010. december 31-ét követő befizetése révén keletkezett. Az utóbbi díjbefizetések tekintetében a szerződéskötés napjának a 2010. december 31-ét követő első befizetés napját kell tekinteni.

Ha a szerződést 2006. augusztus 31-éig megkötötték és az szja törvény arról külön nem rendelkezik az előbbiek szerint, a 2006. augusztus 31-ét követően elsőként megszerzett bevételre az e törvény 65. §-ának a 2006. augusztus 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. Akkor még a kamatból származó jövedelem adója nulla százalék volt.

Forrás:adoforum.hu

Feléljük, vagy folytatjuk?
2011 július 22.
Kategória:
Életbiztosítás

Feléljük, vagy folytatjuk?

A magán-nyugdíjpénztár folytatásának is tekinthető programot dolgozott ki a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. azok számára, akik hamarosan megkapják a megszűnt magánrendszerbe befizetett pénzük reálhozamát, s hasonló befektetési megoldást keresnek. A cég szakértői szerint elképzelhető, hogy nagy áttörés lesz a hazai életbiztosítási piacon. A biztosítók már egyszeri kis befizetésből és néhányezer forint havi díjból is kiszámítható nyugdíjas biztonságot garantálnak.

Robbanás előtt áll a hazai életbiztosítási piac, mert a magán-nyugdíjrendszer szétesése óta egyre többen érdeklődnek a nyugdíjas évekre szóló ajánlatok iránt. A huszonöt biztosítóval szerződött CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. szerint a jelenlegi 1,3 millió öngondoskodó megtakarítás a többszörösére ugorhat, ha elkezdődik a magánrendszerbe korábban befizetett nyugdíjtartalékok reálhozamának kifizetése. Annak ellenére, hogy sokan szinte azonnal felélik majd az egyszeri nagyobb összeget, lesznek, akik folytatnák valamilyen formában a nyugdíjas éveikre szánt előtakarékoskodást, mert egyre többen felismerik, hogy nem szolgáltathatják ki időskori anyagi biztonságukat kizárólag egy, a mindenkori állami nyugdíjrendszernek. A legtöbb biztosító felkészült a „rohamra”, a CLB pedig összeállította a cégnél összefutó ajánlatokból a legjobb konstrukciót, figyelve arra, hogy már néhány ezer forintos havi befizetés is megbízható megtérülést garantáljon. Az előzetes felmérések szerint a legtöbben az örökölhető és egy egész család számára biztonságot jelentő megoldásokat keresik, de egyre többen kérnek információt az egyszerűbb, havi pár ezer forintos befizetésből megalapozható nyugdíjbiztosításokról, hosszú lejáratú felvett hitelek mellé, vagy éppen az unokákra megköthető biztosításokról. 

Becslések szerint, az állami nyugdíjrendszerbe visszatért mintegy 3 millió egykori magánpénztári tag átlagosan 80 ezer forintos – 50-300 ezer forint közötti – reálhozamot vesz fel. A kisebb összegű kifizetéseket vélhetően szinte azonnal felélik az emberek, a CLB azonban felkészült a 80-90 ezer forinttal jelentkező ügyfelekre is. A cég portfóliójában vannak olyan konstrukciók, amelyek havi 5-6 ezer forintos díj mellett, 10 év alatt 6-700 ezer forint össz befizetés után, a hozammal kalkulálva akár 1 millió forint feletti kifizetéseket eredményezhetnek úgy, hogy közben a teljes futamidő alatt az életbiztosítások teljes szolgáltatásait - halál, rokkantság esetén kifizetések, a család anyagi biztonsága tragédia esetén, stb. - is nyújtják. A 80-90 ezer forintos nyugdíjpénztári reálhozamból be lehet fizetni az első év teljes díját, s ez további kedvezményt jelent, ráadásul a következő évektől át lehet állni havi fizetésre.

Azoknak, akik 200 ezer, vagy ennél több kifizetésre számítanak, a CLB kombinált lehetőséget kínál, amelyből mindenki a számára legelőnyösebb életbiztosítást és megtakarítást választhatja ki. A pakett tartalmaz egyszeri díjas biztosítást is, amelyben egy díj ellenében 10, vagy több éves konstrukciókban is bent lehet tartani a pénzt. Ebben a konstrukcióban nincs szükség további befizetésre, a futamidő lejáratakor fel lehet venni a hozamokkal növelt összeget, miközben az életbiztosítás feltételei is megvalósulnak Ebben a kategóriában is választható az egyszeri, akár több évre szóló díj befizetése, s a későbbi havi fizetésre való áttérés. Ekkor a hozam már 2-3 millió forint is lehet a lejáratkor.

A CLB ajánlata szerint havi 8 ezer forinttól már nyugdíjbiztosítás is köthető, sőt ez az összeg az, amelyből már a gyerekek, unokák jövőjéről, pályakezdéséről is lehet gondoskodni.

A 300 ezer forint és annál nagyobb összeg egyszeri befizetéséből nyugdíjbiztosítást is lehet kötni, s ezzel az eredeti célra fordítható az időskorra szánt összeg úgy, hogy közben a nyugdíjbiztosítás előnyeit is garantálja a szolgáltató. Ez a konstrukció az állami nyugdíjakkal szemben örökölhető, és a hozama kiszámítható, folyamatosan figyelemmel lehet kísérni, s a későbbiekben esetleg meg lehet toldani további befizetésekkel.

A jövő nemzedéke, a gyerekekről gondoskodó biztosítás pedig ilyen összeghatártól már szép hozamot termelhet az új generációnak.

 

 

Nincs elég nyugdíjmegtakarítás a biztosítók szerint
2011 május 31.
Kategória:
Életbiztosítás

 

Nincs elég nyugdíjmegtakarítás a biztosítók szerint

Azok sem készülnek fel kellőképpen a nyugdíjas éveikre, akik ezt anyagi helyzetüknél fogva megtehetnék. A nyugdíj és befektetés jellegű életbiztosítások után ugyan van érdeklődés, de a legtöbben nem jutnak el a szerződés megkötéséig. A biztosítók is érzik ezt a visszafogott lelkesedést termékeik iránt, 111 ezer szerződéssel volt kevesebb március végén, mint egy évvel korábban- írja a Világgazdaság.

A második pillérből kiszakadt ügyfelek várhatóan újabb megtakarítási formák után nézhetnek, amivel pótolhatják a kiesett kötelező magánnyugdíjpénztár által nyújtott biztonságot, ilyenek lehetnek az élet-, illetve nyugdíjbiztosítások - mondta el a lapnak Garamvölgyi Zoltán, a Groupama Garancia Biztosító élet- és bankbiztosítási vezérigazgatója.

Az új ügyfelek viszont még hiányoznak a piacról a tavalyi 2,08 milliós szerződésszám idén márciusra 1,96 millióra csökkent. A sok kimenő állományt nem tudják pótolni az új szerződések - magyarázta Schaub Erika, a Generali személybiztosítási üzletágának vezetője. Hiába ismerik fel sokan az öngondoskodás fontosságát, de a magyarországi pénzügyi kultúra hiányosságai miatt nem jutnak el ezek a felismerések konkrét cselekvésig, Bartha Viktória, az Aegon életbiztosítási vezérigazgató-helyettese szerint.

Kevesen tudják félretenni fizetésik 10 százalékát, ennyi lenne szükség a biztos nyugdíjas kori megtakarítások megteremtéséhez. Ami érthető azok körében, akik havi 80-100 ezer forintot keresnek, viszont sokan mások sem teszik ezt meg, pedig lenne rá lehetőségük.

Forrás: Pénz Centrum

 

 

Kevesen kötnek biztosítást halál esetére
2011 április 06.
Kategória:
Életbiztosítás

Kevesen kötnek biztosítást halál esetére

Magyarországon kevesen kötnek szerződést biztosítókkal halál esetére - írta szerdai számában a Világgazdaság. A napilap a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének adataira hivatkozva azt írta: míg 2002-2003 környékén jóval több mint félmillió ilyen szerződés létezett, tavaly már csak 385 ezer embernek volt halálesetre szóló életbiztosítása. A biztosítási összegek is alacsonyak, sokan csak olyan kockázati életbiztosítást kötnek, amely legfeljebb a temetési költségekre elég.

A lap szerint az úgynevezett kockázati életbiztosításoktól való idegenkedés legfőbb oka, hogy az emberek kidobott pénznek érzik a díjakat. Az ilyen biztosításokba áramló pénzek nagy részét a biztosítók valóban lenyelik, tavaly például 17,5 milliárd forintnyi díjbevételre mindössze 4,65 milliárd forint kárkifizetés jutott. Fordulatot hozhat a piacon, ha a biztosítók olyan konstrukciókat alakítanak ki, amelyek díjvisszafizetést garantálnak a futamidő végén - írta a Világgazdaság.

Robbanás előtt az életbiztosítási piac
2011 március 16.
Kategória:
Életbiztosítás

Robbanás előtt az életbiztosítási piac

A biztosítókhoz menekülnek azok, akik nem látnak öregségükre megoldást a nyugdíjrendszerben Milliárdos üzleti lehetőség előtt állnak a biztosítók, mert úgy tűnik, életbiztosításba menekülnek a hazai nyugdíjrendszerben bizalmukat vesztett emberek.

A szakértők szerint a jelenlegi 1,3 millió öngondoskodó életbiztosítás a többszörösére ugorhat és jelentősen átalakulhat. A magánnyugdíjrendszer szétesése óta egyre többen érdeklődnek a nyugdíjas évekre szóló ajánlatok iránt. Megbízható portfoliót már néhány ezer forintos havi befizetés is garantálhat – olvasható egy biztosítási alkusz legfrissebb piaci összegzésében Robbanás előtt áll a hazai életbiztosítási piac, új és régi ügyfelek tízezreit szerezhetik most meg azok a szolgáltatók, amelyek a legjobb öngondoskodási konstrukciókat kínálják a biztosítási piacon.

A magyarázat a nyugdíjrendszerre terelődött figyelem és az annak kapcsán az emberek fejében elindult gondolkodás lehet. Legalábbis az öngondoskodásra alkalmas biztosítások iránti meredeken emelkedő érdeklődés a magánnyugdíjpénztárak szétesése óta és a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos változások miatt tapasztalható – írja közleményéban a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. A huszonöt biztosítóval szerződött cég kommunikációs igazgatója, Németh Péter tapasztalatai szerint megtörtént az áttörés, amire vártak a biztosítók: az emberek kénytelenek voltak felismerni, hogy nem szolgáltathatják ki időskori anyagi biztonságukat kizárólag egy mindenkori állami nyugdíjrendszernek.

Elképzelhető, hogy néhány hónapon belül akár a duplájára emelkedik a jelenlegi 1,3 milliós életbiztosítási szerződés állomány. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne lenne igény az állami nyugdíjra, de tény, hogy az utóbbi időben tömegével emelkedett az öngondoskodás iránti érdeklődés. A legtöbben az örökölhető és egy egész család számára biztonságot jelentő megoldásokat keresik, de egyre többen kérnek információt az egyszerűbb, havi pár ezer forintos befizetésből megalapozható nyugdíjbiztosításokról, hosszú lejáratú felvett hitelek mellé, vagy éppen az unokákra megköthető biztosításokról. A hazai biztosítók készen állnak már rég óta az ügyfelek fogadására, de az évtizedekkel ezelőtti rossz kezdés – házaló, képzetlen biztosítási ügynökök által megrongált termék imázs, drága, magas jutaléktartalmú konstrukciók – után nehéz volt elmozdítani holtpontjáról a közvélemény hozzáállását az életbiztosítási termékekhez.

Most azonban, amikor számos változás történt az állami nyugdíjrendszerben, az emberek felismerték, hogy érdemes komolyan foglalkozni az öngondoskodás kérdésével, s lemásolni a gyakran irigyelt Nyugat-európai mintát – mondta Németh, az elmúlt hetekben tapasztalt hazai változásokra utalva. Ezekben az országokban sem kizárólag az állami nyugdíjból élnek kiegyensúlyozott anyagi biztonságban az idősebb emberek. A jómódú nyugdíjasok titka az életük során megkötött és idős korukra lejáró különbféle biztosításokban, megtakarításokban keresendő. Ez számos országban természetes életforma, s az ott élők el sem tudják képzelni, hogy csak az államra számítsanak. Az internet korában pedig már Magyarországon is könnyedén megtalálható, összehasonlítható és meg is köthető a számunkra legkedvezőbb konstrukció – szögezte le a kommunikációs igazgató.

Újra népszerű a unit-linked
2010 szeptember 21.
Kategória:
Életbiztosítás

Újra népszerű a unit-linked

Az európai biztosítási piacon már 2009-ben megállt a zsugorodás, 2010-ben pedig a gyorsjelentések tanúsága szerint erős lendületet vett a piac. Magyarországon 2009-ben folytatódott ugyan a mélyrepülés, 2010 első felében azonban már – nem kis részben az újra népszerű unit-linked konstrukcióknak köszönhetően – idehaza is nőttek a bevételek.

A gyászos 2008-as év után, amikor az európai biztosítási piacról az előző évhez képest 124 milliárd euró tűnt el, 2009-ben a piac zsugorodása lényegében megállt: az öreg kontinens biztosítóinak össz-díjbevétele 1054 milliárd euró volt, ez pedig  már csak négymilliárd euróval marad el az egy évvel korábbitól. A 2008-as visszaesésért felelős, 60 százalékos piaci súlyú élet üzletágban 2009-ben már nőtt a bevétel.

Európa: az egyszeri díjas termékek aranykora

Az életbiztosítás ágazatban a négy legnagyobb európai piac az egyesült királyságbeli, a francia, a német és az olasz, ezekről származik a teljes európai díjbevétel közel háromnegyede. A csatorna túloldalán romlott, Franciaországban, Németországban és Olaszországban javult a helyzet – döntően az egyszeri díjas termékekből származó bevételek emelkedése miatt.

A nem-élet ágban – ha csak kis mértékben is, de – visszaestek a bevételek 2009-ben. Ez a szakmai szövetség szerint a válság hatásának tudható be: a háztartások és a cégek egyaránt csökkentették kiadásaikat, sok biztosítást lemondtak, másokat pedig olcsóbbra cseréltek.

A nem-élet üzletág díjbevételének mintegy 30 százalékát adó járműbiztosítások piacán nemcsak Magyarországon, de európai viszonylatban is igen erős a verseny. A 2009-es visszaesés – a teljes díjbevétel hárommilliárd euróval, 124 milliárd euróra csökkent – részben az autópiac zsugorodását tükrözi: az ACEA adatai szerint 2009-ben az újautó-eladások száma 6 százalékkal csökkent az öreg kontinensen az előző évhez képest (a 2008-as 8 százalékos éves mínusz után). A „motor” ágazat motorja ugyanaz a négyes, amely az élet ágát is „húzza”, nagyjából a teljes bevétel 60 százalékát adva.

Az egészségbiztosítások Németországban és Hollandiában a legnépszerűbbek: a 2009-ben 100 milliárd eurós európai piacon a két ország együtt több mint kétharmados részesedéssel bír.

A részvényárfolyamoknak a 2009. márciusi mélypontok utáni emelkedésével a biztosítók befektetési portfoliója is javult: a CEA becslése szerint az európai társaságok befektetéseinek összértéke 2009 végén 6800 milliárd euró volt, 300 milliárd euróval több, mint egy évvel korábban. (2008-ban konstans árfolyamon számítva 8 százalékkal esett a portfoliók összértéke.)

Több milliárd (eurónyi) ok a bizakodásra

A kora őszi lapzártakor 2010-es európai ágazati adatok még nem álltak rendelkezésre, de a piacvezetők első féléves eredményei egyértelműen arra utaltak, hogy a szektor erőteljes lendületet vett. Az Allianz életbiztosítási díjbevétele például 19 százalékkal nőtt 2009. január-júniushoz képest (a teljes bevétel 12 százalékkal, 56 milliárd euróra emelkedett); a legnagyobb európai biztosító az egy évvel korábbit közel 40 százalékkal meghaladó, 2,67 milliárd eurós adózott eredményt könyvelhetett el.

Az ING biztosítási divíziójának díjbevétele hat százalékkal, 15 milliárd euróra csökkent ugyan, ám ezt több mint ellensúlyozta a befektetéseken elkönyvelt, az egy évvel korábbit 263 százalékkal meghaladó, 4,91 milliárd eurós bevétel. A legalsó sorban sikerült az előjelváltás: a 2009 első félévében elkönyvelt 950 millió eurós veszteség után egy évvel később már 68 millió eurós pluszról számolhatott be a társaság. (A Forbes listáján az ING a csoportszintű – a banki tevékenységet is magába foglaló – bevétel-adtokkal szerepel.)

Az Aegon adózott eredménye az egy évvel korábbi 334 millió eurós veszteség után 2010 első felében 785 millió euróra rúgott, az Aviva pedig 21 százalékos üzemieredmény-növekedésről számolt be. Az Axa adózott eredménye 28 százalékkal, 944 millió euróra csökkent ugyan, de egy egyszeri tétel miatt: az egyesült királyságbeli (részlegesen eladott) élet divízió veszteségeire a társaság közel másfél milliárd eurós tartalékot képzett.

Magyarország, 2009: tovább lefelé

A hazai biztosítási piacnak nem Európa mutatta az irányt 2009-ben: a Magyarországon működő társaságok bruttó díjbevétele a MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) adatai szerint a 2008-as 4,23 százalékos csökkenés után 7,32 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest. A piac mérete 825 milliárd forintra zsugorodott, ami nagyjából a 2006-os szintnek felel meg.

A 2009. április 1-jén a Groupama és az OTP Garancia egyesülésével létrejött Groupama Garancia 2009-ben már a piac harmadik számú szereplője volt az Allianz és a Generali-Providencia mögött (és ezt a pozíciót 2010 első felében is megtartotta).

Az életbiztosítási ágban 2009-ben a bruttó díjbevétel 411 milliárd forint volt, ami év/év alapon közel 11 százalékos csökkenést jelent. A unit-linked biztosítások díjbevétele 13,1 százalékkal, ezen a kategórián belül az egyszeri díjas termékeké 26 százalékkal esett vissza a 2008. évihez képest.

A nem-élet ágban kisebb, „mindössze” 3,5 százalékos volt a visszaesés 2009-ben. Az erősödő árversenynek köszönhetően 3,5 százalékkal csökkentek a kgfb-díjbevételek is. (A kötelező és a casco-biztosítások adták a nem-élet bevételek 52 százalékát.)

Fordulat az első félévben

2010-ben aztán a magyar biztosítási piac is megtalálta az élesztőt: az év első hat hónapjában az együttes díjbevétel megközelítette a 443 milliárd forintot, ami éves összevetésben 8 százalékos bővülést jelent. Míg 2009 egészében a MABISZ-tagok közül csupán négynek nőtt év/év alapon a díjbevétele, addig 2010 első hat hónapjában ez a mutatvány már 18 társaságnak sikerült. A tízmilliárd forintot meghaladó díjbevételt elkönyvelő biztosítók közül a legnagyobb mértékű, közel 110 százalékos növekedést a Magyar Posta Élet könyvelte el, az Allianz pedig 21 százalékos növekedéssel erősítette meg piacvezető pozícióját. Az ING bevétele közel hét százalékkal csökkent – a társaság továbbra is az első számú életbiztosító, de az Allianz lemaradása 2010 első félévében már csupán kétmilliárd forintra rúgott…

 

Az európaihoz hasonlóan a magyar piacot is az életbiztosítások, mindenekelőtt az egyszeri díjas termékek, illetve az eseti befizetések húzták 2010 első hat hónapjában. A 227,6 milliárd forintos teljes bruttó díjbevétel közel 40 milliárd forinttal haladja meg az egy évvel korábbit. Befektetéshez kötött (unit-linked) termékeket 151 milliárd forint értékben vásároltak az ügyfelek vásároltak az ügyfelek, így ez a kategória adta az élet ág bevételének kétharmadát. Az egyszeri díjas, illetve eseti befizetésekből befolyt bevétel 2010 első félévében 94,7 milliárd forint volt, ez az előző év hasonló időszakához képest közel 88 százalékos növekedést jelent. A unit-linked biztosítások költségmutatói immár nyilvánosak (a MABISZ honlapján frissül folyamatosan a lista), de az, hogy ezek a néhány hónapja még sok ügyfélnek komoly fejfájást okozó termékek újra népszerűek lettek, talán inkább a betéti kamatok csökkenésének és a válságból való kilábalással erősödő kockázatvállalási kedvnek tudható be.

Még a leszálló ágon

Az élet ág erősödésével párhuzamosan a nem életbiztosításokból származó díjbevételek 2010 első félévében több mint hat százalékkal csökkentek. A kötelező gépjármű felelősség biztosítások (kgfb) díjbevétele az első félévben 64 milliárd forint volt, közel négymilliárd forinttal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az új szabályozás szerint a biztosítóváltás immár a szerződéskötés évfordulójához kapcsolódik, ez azonban a hazai autópiac szerény dinamikáját figyelembe véve egy ideig még nemigen befolyásolja az év végi kampányok intenzitását. (Nagyobb változást hozhat, hogy 2011 januárjától nem a hengerűrtartalom, hanem a teljesítmény lesz a meghatározó.)

Az ingatlanbiztosítások területén megfordulni látszik egy pozitív trend: míg a biztosított lakásállomány 2001 és 2008 között folyamatosan nőtt, addig 2009-ben 30 ezerrel, 2010 első félévében pedig további 26 ezerrel csökkent a biztosítással rendelkező lakások száma. 2010 júniusának végén a 4,298 millió magyarországi lakásból 3,024 millió volt biztosítva. A május-júniusi árvíz- és viharkárok után talán újra sokan elgondolkodnak: lehet, hogy havi néhány ezer forint mégiscsak megéri, hogy biztosítva legyen a fejünk fölött a fedél…

Forrás: Ecoline.hu

Felkavarhatja a TKM a unit-linked biztosítások piacát
2010 május 12.
Kategória:
Életbiztosítás

Felkavarhatja a TKM a unit-linked biztosítások piacát

Megnőhet a hosszabb futamidejű, befektetésekhez kötött (unit linked) életbiztosítások iránti kereslet, miután ezek teljes költség mutatója (TKM), amelyet január elejétől közöl a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) honlapján, a hosszabb futamidőre alacsonyabb, mint a rövidebb idejű termékeké - állítja az Aviva biztosító az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A biztosítók még múlt évben határozták el, hogy az unit linked termékeiknél közzéteszik azok költségeit. A TKM azt mutatja meg, hogy mekkora hozamot kell elérnie a biztosítónak ahhoz, hogy a biztosított a pénzénél maradjon.

A közleményben ismertetett példában a 3 százalékos TKM mellett elért 5 százalék hozam alapján a biztosított befektetése 2 százalékkal nő, ha a hozam csak 1 százalék, akkor a biztosítási befektetésén 2 százalékot veszít, hiszen a biztosító mindenképpen levon tőle 3 százalékot.

A biztosítók által kidolgozott TKM egy 35 éves férfi életbiztosításának költségeit mutatja. Az egyszeri díjas unit linked biztosításoknál 5, 10 és 20 évre, míg a folyamatos díjasokra 10, 15, és 20 évre kell elvégezni a számítást.

Az előbbieknél 1 millió 287 ezer forint a számítás alapja, míg a folyamatos díjasoknál évi 232 ezer forint befizetést kell alapul venni. A MABISZ honlapján található táblázat futamidőnként adja meg a TKM-et, az alapadatok szerint elvégezve a számítást.

Minden futamidőnél tól-ig szerepel a teljes költség mutató, az alapkezelési díjaktól, a biztosítási módozatokba beépített kockázatoktól, illetve a kezdeti díjaktól függően. A futamidő növekedésével a költségmutató csökken.

Forrás: Profitline.hu

 

Kifizetődő az öngyilkosság? - A szépségkirálynők a leginkább veszélyeztetettek
2010 május 12.
Kategória:
Életbiztosítás

Kifizetődő az öngyilkosság?

A szépségkirálynők a leginkább veszélyeztetettek

Egy, a szépségkirálynők életét összegző vizsgálat szerint: a szépségiparban dolgozó nők különösen veszélyeztetettek akkor, ha öngyilkosságról van szó.  Nekik érdemes biztosítást kötni erre az esetre is. Ugyanakkor Magyarországon, a hitel felvevők 35-40%-a köt életbiztosítást a lakáshiteleik mellé, ami öngyilkosság esetén is fizet.

Ma már öngyilkossági szándékkal is köthet bárki biztosítást, ezrekben mérhető azok száma, akik ezt a lehetséges halál okot is bekalkulálták. Míg korábban ez az esemény kizáró tétel volt a kifizetésnél, mára szinte valamennyi életbiztosítást kínáló szolgáltató is bevette csomagjába. Fontos kitétel azonban, hogy legalább két év teljen el a szerződéskötés és a halál, adott esetben az öngyilkosság között. – olvasható az egyik hazai biztosítási alkusz cég közleményében, amely 25 magyar biztosító ajánlatait vizsgálta. 

Az életbiztosítással rendelkező ügyfelek többsége hitelfelvételhez, s annak mértékéig, kényszerből köt életbiztosítást, ám a többféle csomagból egyre többen választanak olyat, amiben az öngyilkossággal, mint biztosítási eseménnyel is számol az ügyfél és a szolgáltató is – tudtuk meg Németh Pétertől, a CLB Független Biztosítási Alkusz igazgatójától.

Az alkusz cég a 25 legnagyobb biztosítóval áll közvetlen kapcsolatban, közülük tizenháromnak van életbiztosítási csomagja, s ezeknek része az önkezűség is, mint halál ok. Az alkusz honlapján lehetőség van több életbiztosítást online összehasonlítani és a kiválasztottat meg is kötni. Az életbiztosítási szerződések megkötéséhez csak kivételesen magas, átlagosan 10 millió forint feletti – egyébként biztosítónként változó – értékhez kérik az ügyfél egészségi állapotáról szóló orvosi igazolást, de pszichológiai vizsgálatra még ritka esetben sem köteleznek senkit. Vagyis, a szerződéskötéskor egyáltalán nem derül ki, ha valaki a saját élete árán akarja pénzhez juttatni majd az általa megjelölt kedvezményezettet.

A pénzszerzésnek azonban nem ez a leggyorsabb módja, a szerződéskötés és az öngyilkosság között minimum két évnek kell eltelnie, s a szerződésnek természetesen a halál bekövetkeztekor is érvényesnek kell lennie. A biztosító a haláleset után annyit fizet – a szükséges dokumentumok bemutatását követő 15 napon belül -, amekkora értékre kötötte az ügyfél az életbiztosítását.  

Pszichológusok egyébként felhívják a figyelmet arra, hogy a szépségiparban tevékenykedő lányok különösen a veszélyeztetettek körébe tartoznak, ha öngyilkosságról van szó. Jó példa erre, a magyar Molnár Csilla Andrea, az  1985-ös Magyarország szépe, aki 17 éves korában követett el öngyilkosságot. Hasonlóan tragikus története az angol Carolin Pické esete, akit 1986-ban, 22 évesen választottak a legszebb nővé, a királynő nem igazán tudta elviselni a sikereket és az öregedést sem. 36 éves korában öngyilkos lett. Legalább ilyen elszomorító Nafisha Joseph, aki 1997-ben 19 évesen nyerte meg a Miss India versenyt. Párkapcsolati problémái miatt azonban 2004-ben ő is saját maga vetett véget életének.  Kísértetiesen hasonló események zajlottak le a Fülöp-szigeteken, ahol Maria Theresa Carlson  26 évesen lett az ország szépe. 48 éves korában az után lett öngyilkos, hogy összeházasodott egy helyi politikussal. 2008-ban lett öngyilkos Sahar Daftary, a 24 éves modell, akit korábban  Ázsia legszebb arcának választottak. Ő közel 50 méter magasról ugrott le, önszántából.

A királynők mellett, a szépségipar más hírességei is „veszélyben” vannak. Jó példa erre Anna Nicole Smith, a világ egyik leghíresebb playmate-je, aki Gyógyszer-túladagolásban 39 évesen vesztette életét 2007 februárjában.
 

Százakat csaptak be életbiztosítással
2010 május 12.
Kategória:
Életbiztosítás

Százakat csaptak be életbiztosítással

Országszerte háromszáz embert csapott be egy négyfős társaság életbiztosítási szerződésekkel,a csoport hat biztosítótársaságot is megkárosított összesen 300-400 millió forint értékben- jelentette be  Nagy Ágnes, a BRFK Gazdaságvédelmi Főosztályának munkatársa.

A hétfőn elfogott négy középkorú férfi egy alkuszcéget működtetve szerződött biztosítótársaságokkal életbiztosítások megkötésére. Eleinte barátaik adatait használták fel, majd különböző ürüggyel kerestek meg a létminimum környékén élőket, akik nevére szerződést kötöttek, miközben arra hivatkoztak, hogy az általuk aláírt dokumentum nem szerződés, csak ajánlat.

A havonta 20-30 ezer forintos díjú szerződések első néhány havi díját befizették, de később már nem fizettek, így derült fény a biztosítók számára is a csalásra.

Amikor elmaradtak a befizetések, a biztosítók megkeresték a szerződött feleket, ekkor derült ki a sértettek számára, hogy biztosításuk van. Az MTI kérdésére, miszerint a szóban forgó, ténylegesen aláírt szerződések élő szerződések-e, Nagy Ágnes azt mondta: a 2004-2005-ben kötött szerződések nagy részét azóta a biztosítótársaságok a díjak be nem fizetése miatt felmondták.    

A négy férfi a szerződések után jutalékot kapott, ez ügyfelenként havonta 200-300 ezer forintot jelentett. Egy idő után részben ebből fizették be az újonnan kötött szerződések első egy-két havi díját.

Nagy Ágnes kitért arra is: amellett, hogy becsaptak embereket a gyanúsítottak, több, alacsony életszínvonalon élő sértettnek 10-30 ezer forint körüli összeget ajánlottak a szerződések aláírása fejében, így növelték ügyfeleik számát. Sértettek országszerte találhatók, Szegedtől Budapestig - ismertette a rendőr őrnagy.

A biztosítótársaságok megnevezése nélkül Nagy Ágnes közölte: volt olyan társaság, amelyet 100 millió, és volt, amelyet 10-20 millió forinttal károsítottak meg a gyanúsítottak.     

A hétfőn hajnalban elfogott négy férfinél házkutatást tartottak, ennek során az alkuszcég papírjai is előkerültek. Pecséteket, különböző bizonyítékokat is foglaltak le a nyomozók, ezeket a gyanúsítottaknál pótkerékbe, illetve karácsonyfadíszek közé rejtve találták meg.

Forrás: Privátbankár.hu

További biztosítási hírek

Egyre többen kötnek online életbiztosítást
2010 május 12.
Kategória:
Életbiztosítás

Egyre többen kötnek online életbiztosítást

A válság akár növelheti is a kockázati életbiztosítások keresletét

A CLB Független Biztosítási Alkusz másfél éve, elsőként indított Magyarországon online életbiztosítási kalkulátort. A fogyasztói szokások fokozatos változását jelzi, hogy 2007-hez képest a tavalyi évben megduplázódott azok száma, akik a biztositastipp.hu oldalon kötötték meg életbiztosításukat. Az alkuszcég ebben az évben – a gazdasági válság hatására - a kockázati életbiztosítások iránt növekvő érdeklődésre számít.

Az online üzleti modell fokozatosan betör a kizárólag személyesen eladható biztosítási termékekkel azonosított életbiztosítási piacra is. Igaz, elsősorban a megtakarítási részt nem tartalmazó konstrukciók – kockázati és hitelfedezeti ügyletek számíthatnak érdeklődésre ezen a csatornán: a CLB online értékesített életbiztosításainak 80 százalékát tették ki ezek a módozatok.

Bravik Attila, a CLB ügyviteli igazgatója szerint a gazdasági válság mélyülése éppen ezeknek a konstrukcióknak a népszerűségét növelheti: "Nem csupán a családfenntartóra kötött életbiztosítás jelentősége nő meg, de a hitelfelvétel lehetőségeinek szigorodása a korábbinál nagyobb körben követelheti meg hitelfedezeti vagy kockázati életbiztosítások megkötését is. Új jelenségként tapasztaljuk, hogy sokan az elsősorban megtakarítás-orientált unit-linked biztosításuk mellé – annak korlátozott kockázati eleme miatt - kötnek egy önálló kockázati életbiztosítást is."

Jelentős eltérések az egyes módozatok között

Noha a személyes kapcsolat során több a lehetőség az ügyfél igényeinek személyes felmérésére, az online közvetítésnek nagy előnye, hogy az azonnali díjszámítás több biztosító termékét is összehasonlíthatóvá teszi. Az alábbi táblázatban a biztositastipp.hu adatbázisa alapján hasonlítunk össze néhány kockázati életbiztosítást. Az adatok 10 millió forintos biztosítási összeggel rendelkező, 10 éves futamidejű konstrukciók éves díjait mutatják csekkes, féléves díjfizetés esetén, 50 éves ügyfelek számára:

BiztosításNem dohányzik*Dohányzik
 Férfi (Ft)Nő (Ft)Férfi (Ft)Nő (Ft)
Aegon Vital99 36066 240211 080103 560
Union Rizikó256 588107 942256 588107 942
Ahico kockázati245 328115 640245 328115 640
Groupama kockázati329 868125 860329 868125 860

*a biztosított 5 éve egyáltalán nem dohányzik

Már a fenti néhány adatból is több érdekes következtetés vonható le:

  • Az egyes módozatok díjában akár közel négyszeres különbségek is lehetnek
  • A nemek várható élettartamának eltérése akár két és félszeres díjakat jelenthet a férfiak rovására
  • Egyes biztosítások az életmódból fakadó kockázatokat is figyelembe veszik: férfiak esetében például az egészséges életmód akár kevesebb mint felére csökkentheti a fizetendő díjtételt

Fontos megjegyezni, hogy a fenti díjarányok nem általánosíthatók: az egyes célcsoportok esetében más és más biztosítók ajánlatai válnak a kedvezőbbé. Emellett a módozathoz kapcsolódó szolgáltatástartalmak között is jelentős eltérések lehetnek, ezért azokat szintén érdemes áttanulmányozni a biztosítás kiválasztása előtt. Minderre ma már egy jól strukturált adatbázis egyszerű lehetőséget nyújt.

Jövőbeli kilátások

"A vásárlási szokások rohamos változása, az Internet általános térnyerése az élet legkülönbözőbb területein az eddig kizárólag személyes kapcsolatokra épülő tranzakciókat is egyre inkább a világhálóra tereli.” ad előrejelzést Bravik Attila. „Mindennek eredményeképpen a nem-életághoz tartozó biztosítástípusokhoz (például a gépjármű-biztosításokhoz) hasonlóan a következő években főként az egyszerűbb, standard életbiztosítások területén számíthatunk az árverseny éleződésére."

További biztosítási hírek

Oldalak